Brukervilkår

Brukervilkår

Oppdatert i januar 2021.

Generelt

Viafree er en internettbasert tjeneste der du som bruker kan få tilgang til audiovisuelt innhold via strømming (”Tjenesten”). Tjenesten kan brukes med eller uten registrering og innlogging. Ved å registrere deg og logge inn før bruk av Tjenesten kan du få tilgang til ytterligere innhold og funksjonalitet.

Informasjon om oss

Viafree tilbys av Nordic Entertainment Group Sweden AB (”NENT”). NENT og Viafree omtales i det følgende samlet som ”Oss”, ”Vår” eller ”Vi”. NENT er registrert i Sverige med adresse Box 171 04, 104 62 Stockholm og inngår i et konsern med Nordic Entertainment Group AB, org.nr. 559124-6847 som morselskap («Konsernet»). Du kan finne mer informasjon om Konsernet og vår virksomhet på www.nentgroup.com.

Tilsyn med Tjenesten føres av det svenske tilsynsorganet Myndigheten för press, radio och tv (MPRT). MPRT regulerer det redaksjonelle innholdet i tjenester som tilbys på forespørsel, herunder ved å påse at visse regler etterleves. Dette inkluderer krav om at visse typer innhold ikke skal gjøres tilgjengelig for barn, totalforbud mot visse andre typer inhold (inkludert innhold som er egnet til å oppfordre til hat) og regler for produktplassering i programmer og sponsing av enkeltstående programmer og tjenester.

Dersom du har klaget til oss vedrørende innhold som gjøres tilgjengelig via Tjenesten og ikke er fornøyd med Vårt svar kan du sende klage til MPRT ved å anvende skjema på www.mprt.se/anmal-program.

Spørsmål som gjelder tekniske problemer, fakturering, installasjon eller markedsføring rettes direkte til oss ved å bruke kontaktinformasjonen som er angitt i disse generelle vilkårene.

Brukervilkår

Disse vilkår regulerer, sammen med de dokumenter det vises til i vilkårene, forholdet mellom oss og deg som bruker av Tjenesten. Du må derfor gjøre deg kjent med disse vilkårene før du begynner å anvende Tjenesten. Ved å bruke Tjenesten godtar du disse vilkårene, inkludert at vilkårene når som helst kan endres av oss. Avsnittet ”Registrering, brukernavn og passord” gjelde rlikevel bare for brukere som velger å registrere seg før bruk av Tjenesten. Vilkårene gjelder så lenge du anvender Tjenesten, og er bindende også etter at din bruk av Tjenesten har opphørt. Hvis du på noe tidspunkt ikke godtar eller klarer å overholde vilkårene har du ikke lov til å bruke Tjenesten.

Vi forbeholder oss retten til å umiddelbart sperre din brukerkonto eller på annen måte forhindre fortsatt bruk dersom disse vilkårene ikke etterleves. Brudd på vilkårene kan være straffbart og medføre erstatningsansvar.

Cookies

Nettsidene der Tjenesten kan finnes bruker såkalte cookies. Informasjon om cookies og vår bruk av disse finnes på: www.viafree.no/cookie-policy

Personopplysninger

Når du registrerer brukerkonto og oppretter en profil på Tjenesten, samt når du bruker Tjenesten, kommer vi til å samle inn og behandle visse opplysninger om deg. Du kan lese mer om hvilke opplysninger vi samler inn og hvordan vi behandler dem i vårt Personvernreglement: www.viafree.no/personvernreglement

Registrering, brukernavn og passord

Dersom du velger å registrere deg for å bruke Tjenesten må du oppgi fullstendige og korrekte opplysninger om deg selv. Ved å fullgøre registreringen erklærer du at de oppgitte opplysningene er fullstendige og korrekte. Ved registreringen må du velge et brukernavn og passord. For å kunne oppret te en konto på Viafree må du ha fylt 15 år.

Innloggingstjenesten for Tjenesten brukes også for tjenesten Viaplay, som tilbys av selskap innenfor konsernet NENT/Nordic Entertainment Group. Dette betyr at du etter registrering har samme brukernavn og passord for Tjenesten og for tjenesten Viaplay, og at du kan logge inn på begge tjenester med ditt brukernavn og passord. Vær likevel oppmerksom på av Viaplay er en separat tjeneste med egne generelle brukerilkår (disse kan leses på www.viaplay.no) og at du for å få tilgang til Viaplays tjenster ved å gjennomføre kjøp eller tegne abonnement må akseptere Viaplays generelle vilkår. Du kan også bli bedt om å akseptere ytterligere policies og/eller vilkår, slik som personvernpolicies. Dersom du allerede er registrert hos Viaplay kan du logge inn på Tjenesten med ditt brukernavn og passord fra Viaplay. For å få tilgang til Tjenestens innhold ved å gjøre kjøp eller tegne abonnement vil du først bli bedt om å lese og godkjenne disse generelle vilkår.

Den felles innloggingtjenesten betyr at en endring av brukernavn og/eller passord for Tjenesten også får virkning for Viaplay, og omvendt.

Brukernavn og passord er konfidensiell informasjon, og du må aldri dele dem med andre. Videre må du oppbevare disse opplysningene på en måte som hindrer at uvedkommende får tilgang til dem.

Hvis du mistenker at brukernavnet og/eller passordet ditt brukes av andre, må du melde fra til oss umiddelbart og endre passordet. Hvis vi har grunn til å tro at brukernavnet og/eller passordet har blitt delt med andre eller på andre måter er misbrukt av en uautorisert person, kan vi umiddelbart deaktivere eller stenge din tilgang til Tjenesten eller ta andre forhåndsregler for å forhindre fortsatt forbudt atferd.

Merk at disse vilkårene gjelder så lenge du bruker tjenesten og fortsatt har en konto hos oss. Hvis du ønsker å slette din brukerkonto må du kontakte vår kundeservice på support@viafree.no. Vær oppmerksom på at ettersom samme innloggingsdetaljer også brukes av Viaplay vil også ditt kundeforhold med Viaplay bli avsluttet og din konto og profil hos Viaplay bli slettet dersom du velger å slette din brukerkonto hos oss.

Tjenesten

Tjenesten tilbys “som den er” og “som tilgjengelig”, og vi gir ingen garantier eller lovnader vedrørende riktigheten eller fullstendigheten i innhold, informasjon, tjenester eller annet materiell som leveres på eller gjennom Tjenesten. Vi gir ingen uttrykkelige eller implisitte garantier for Tjenestens funksjon, tilgjengelighet, kvalitet, brukervennlighet eller sikkerhet.

Du godtar at vi kan oppdatere og endre Tjenesten fra tid til annen, og at vi kan fastsette og endre vilkår og begrensninger for Tjenesten og bruken av denne. Du forstår og godtar at (i) det ikke er teknisk mulig å tilby en fullstendig feilfri Tjeneste og at vi ikke kan love å gjøre det; (ii) at feil kan lede til at Tjensten er midlertidig utilgjengelig; (iii) at materialet du mottar når du bruker Tjenesten kan inneholde feil eller unøyaktigheter og (iv) at Tjenesten kan påvirkes av forhold som ligger utenfor vår kontroll.

Vi forbeholder oss også retten til når som helst slutte å tilby Tjenesten.

Immaterielle rettigheter

Alt innhold på Tjenesten er beskyttet av norsk og internasjonal opphavsrettslovgivning. Alle opphavsrettigheter og andre immaterielle rettigheter i materiale og innhold som inngår i Tjenesten eies eller lisensieres av oss. Vi gir deg en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig og begrenset lisens til å utnytte slike rettigheter som del av din bruk av Tjenesten for personlige og private formål (og ikke for noe kommersielt formål/i næringsvirksomhet) forutsatt at du ikke:

  • a)kopierer, publiserer, gjengir, leier ut, lisensierer ut, poster, utsender, distribuerer, sender eller på annen måte gjør innholdet i Tjenesten tilgjengelig for allmennheten eller gir andre rett til å gjøre dette;
  • b)laster ned og/eller videreformidler eller deler noe av innholdet fra Tjenesten annet enn gjennom innebyggede funksjoner for deling på sosiale medier eller embedding av videospilleren, eller krever betalt for tilgang til innhold hentet fra Tjenesten;
  • c)omgår, endrer, fjerner, utleder strukturen eller rekonstruerer, skaper avledede produkter av, tar fra hverandre, endrer Tjenesten eller på annen måte manipulerer noen sikkerhetsfunksjon, kryptering eller annen teknologi eller programvare som utgjør en del av Tjenesten.

Du oppnår ingen eiendomsrettigheter eller andre rettigheter til Tjenesten eller noe innhold på Tjenesten.

Brudd på disse bestemmelser vedrørende immaterielle rettigheter vil alltid anses som til vesentlig brudd på Vilkårene som gir oss rett til umiddelbart å stenge din tilgang til Tjenesten eller på annen måte forhindre fortsatt opptreden i strid med Vilkårene. Brudd på bestemmelsen kan også være straffbart og medføre erstatningsansvar.

Ansvarsbegrensning

Du godtar at vi ikke har noe ansvar for tap eller skade som skyldes eller kan henføres til disse Vilkår eller bruk av Tjenesten. Denne ansvarsbegrensningen omfatter alle former for tap og skade, både direkte og indirekte. Vi godtar heller ikke noen form for ansvar overfor deg for forsinkelser eller feil i Tjenesten. Ingenting i disse vilkårene skal likevel leses som en fravskrivelse av ansvar vi i henhold til gjeldende lovgivning ikke kan fraskrive oss.

Brukerens plikter og erstatningsansvar

Bruk av Tjenesten må alltid skje i samsvar med disse brukervilkårene og gjeldende lovgivning og praksis. Du er ansvar for egen bruk av Tjenesten og aksepterer å holde oss, våre konsernselskaper og samarbeidspartnere og hver av disses styremedlemmer, tjenestemenn, agenter, oppdragstakere, partnere og ansatte skadesløs fra ethvert tap, krav, kostnader og utgifter (inkludert utgifter til juridisk bistand) som skyldes eller oppstår i forbindelse med dine brudd på disse Vilkårene eller gjeldende lovgivning eller din krenkelse av tredjeparters rettigheter.

Lenker og innhold fra andre nettsider og applikasjoner

Tjenesten kan inneholde lenker til andre nettsider og/eller applikasjoner som vi ikke har kontroll med. Vi har ingen kontroll over innholdet på disse nettstedene, og vi kan derfor ikke påta Oss noe ansvar for dem eller for tap eller skader som måtte oppstå på grunn av din bruk av dem. Vi kan ikke bekrefte eller garantere opplysninger eller innhold på andre nettsider applikasjoner eller informasjon i Tjenesten som hentes fra slike nettsider/applikasjoner, herunder odds, statistikk og annet.

Endring av brukervilkårene

Vi kan når som helst gjøre endinger i disse Vilkårene, og vil informere om endringene ved å alltid angi når Vilkårene sist ble oppdatert i innledningen eller avslutningen av dette dokumentet. Ved vesentlige endringer i disse vilkårene vil vi i tillegg informere deg ved å legge ut tydelig informasjon om dette i Tjenesten. Ved å fortsette å bruke Tjenesten godkjenner du de endrede Vilkårene. Dersom du på noe tidspunkt ikke aksepterer eller kan etterleve brukervilkårene har du ikke anledning til å bruke Tjenesten.

Overdragelse

Vi har rett til når som helst å overdra Våre rettigheter eller forpliktelser etter avtalen eller deler av den til en tredjepart.

Sikkerhet

Du må ikke prøve å omgå Våre sikkerhetssystemer eller på annen måte prøve å teste Tjenestens sikkerhet.

Du må ikke bruke tjenesten på en måte som kan skade, sette ut av funksjon, overbelaste, forhindre eller krenke andre brukeres bruk av Tjenesten. Dette inkluderer å sende eller overføre materiell som inneholder datavirus eller andre datamaskinkoder, -filer eller -programmer som er laget for å skade, forstyrre, ødelegge eller begrense funksjonaliteten på programvare, maskinvare eller utstyr som er direkte eller indirekte forbundet med Tjenesten.

Du må ikke prøve å få uautorisert tilgang til systemer, nettverk, innhold eller informasjon som utgjør Tjenesten eller de systemer Tjenesten er basert på. Du må heller ikke prøve å tilegne deg materiell eller informasjon som ikke er ment gjort tilgjengelig eller oppnåelig på Tjenesten.

Brudd på disse bestemmelsene skal alltid regnes som vesentlig brudd på disse vilkårene og betingelsene, og gir oss retten til å umiddelbart stenge tjenesten for deg og/eller gjøre tjenesten utilgjengelig for deg, eller på andre måter forhindre fortsatt forbudt atferd.

Hele avtalen

Disse vilkårene og betingelsene utgjør sammen med vårt Personvernreglement og vår Cookie policy hele avtalen mellom deg og oss, og erstatter alle eventuelle tidligere avtaler, både skriftlige og muntlige mellom deg og oss.

Force majeure

Vi har ikke noe ansvar overfor deg for manglende ytelse, utilgjengelighet eller svikt i Tjenesten, eller for forsinkelser i overholdelse av disse vilkårene og betingelsene, dersom slik manglende ytelse, utilgjengelighet eller svikt er resultatet av årsaker utenfor Vår rimelige kontroll.

Ugyldighet

Dersom en av bestemmelsene i denne avtalen skulle anses for å være ugyldig eller ikke kunne håndheves, skal ikke denne bestemmelsen på noen måte innvirke på eller gjøre de resterende bestemmelsene ugyldige eller ikke-håndhevbare. Bestemmelsen skal fortsatt håndheves i den grad loven tillater.

Kontaktopplysninger

Hvis du har spørsmål om bruken av Tjenesten eller om disse vilkårene, kan du kontakte oss på: support@viafree.no.

Lovvalg og jurisdiksjon

Disse bruksvilkårene og eventuelle konflikter eller krav som måtte oppstå i forbindelse med dem eller deres innhold eller fremstilling (herunder ikke-kontraktsmessige konflikter eller krav) skal styres av og tolkes i henhold til norsk lov.

Dersom det oppstår en konflikt mellom oss og brukeren, skal partene først prøve å løse konflikten i minnelighet. Hvis slik enighet ikke oppnås, her begge parter rett til å få den prøvet for norske domstoler, som skal ha ikke-eksklusiv jurisdiksjon over slike tvister.