Personvernerklæring

Nordic Entertainment Group UK Ltd, 610 Chiswick High Road, London W4 5RU(vi, oss eller vår) er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger, og vil beskytte og respektere ditt privatliv og din personlige integritet når du bruker Viafree-tjenesten, besøker vår nettside eller bruker våre applikasjoner (våre Tjenester). Denne personvernerklæringen vil hjelpe deg med å forstå hvilke personopplysninger vi behandler, hvorfor de samles inn og behandles og hvordan vi bruker dem. Den vil også forklare hvordan du kan utøve rettighetene du har når du betror oss med dine personopplysninger. Vi ber deg om å ta deg tid til å lese denne personvernerklæringen grundig. Dersom du har spørsmål er du velkommen til å kontakte oss ved hjelp av kontaktopplysningene nederst i dokumentet.

Vær oppmerksom på at våre Tjenester kan inneholde lenker til og fra nettsider som drives av våre nettverkspartnere, annonsører og konsernselskaper. Dersom du følger en lenke til slike nettsider eller bruker tjenester som tilbys av tredjeparter ber vi deg være oppmerksom på at disse kan ha sine egne personvernerklæringer og at vi ikke påtar oss noe ansvar for deres behandling av dine personopplysninger. Du bør derfor gjøre deg kjent med deres personvernerklæringer før du gir dem dine personopplysninger.

MINDEÅRIGE

Beskyttelse av barns privatliv og sikkerhet på internett er svært viktig for oss, og vi driver ikke bevisst markedsføring rettet mot eller innhenting av personopplysninger fra barn under 15 år.

HVILKE PERSONOPPLYSNINGER SAMLER VI INN OM DEG?

Når du besøker, kobler deg til, melder deg på, deltar i, registrerer konto på, foretar enkeltkjøp i eller på annen måte bruker våre Tjenester (herunder eventuelle konkurranser, brukertester eller udnersøkelser på Tjenestene) kan vi samle inn personopplysninger om deg. Hvilke personopplysninger vi samler inn avhenger av omstendighetene og av hvilke Tjenester du bruker, men kan omfatte følgende:

Persopplysninger du aktivt oppgir til oss:

 • Navn, e-postadresse og postnummer;
 • Kjønn;
 • Fødselsdato;
 • Bruker-ID, passord og alder på konto;
 • Andre typer informasjon du oppgir når du registrerer deg for bruk av våre Tjenester.

Brukergenererte personopplysninger:

 • Informasjon om programmer du har sett på, inkludert informasjon om hvor langt du har kommet i programmene;
 • Opplysninger om din brukeratferd, inkludert seervaner, stjernemarkeringer og navigasjon;
 • Detaljer om dine besøk på våre Tjenester, inkludert men ikke begrenset til datatrafikk og andre kommunikasjonsdata og hvilke produkter og tjenester du har tilgang til;
 • Din respons på reklame eller tilbud;
 • Enhets- og programvareinformasjon slik som din unike ID, operativsystem, type nettleser, tilkoblingshastighet og internettilbyder; og
 • Annen informasjon som oppgis ved tilkobling til våre Tjenester.

Vi kan også samle inn ytterligere informasjon om din bruk av våre Tjenester ved bruk av informasjonskapsler (cookies) og andre lignende teknologier. Du finner mer informasjon om dette i vår Cookie Policy https://viafree.no/info/cookie-policy

Personopplysninger mottatt fra tredjeparter:

VI kan utfylle opplysningene vi samler inn fra deg med opplysninger vi mottar fra tredjeparter, og informasjon vi mottar gjennom din bruk av nettsider, produkter og tjenester som tilbys av andre selskaper i vårt konsern, Nordic Entertainment Group (”NENT”).

HVA SKJER DERSOM DU KOBLER DINE SOSIALE MEDIER TIL VÅRE TJENESTER?

Du kan koble din konto på sosiale medier som f.eks. Facebook til enkelte deler av våre Tjenester, for eksempel når du oppretter brukerkonto. Om du velger å gjøre dette kommer vi til å innhente visse opplysninger om din brukerkonto på det aktuelle sosiale mediet. Disse opplysningene kan brukes for de formål som er angitt i avsnittet ”Hvorfor samler vi inn dine personopplysninger?”. Vi kommer bare til å samle inn de opplysningene som er nødvendige for å tilby Tjenestene du ber om tilgang til ved å logge inn med din konto for sosiale medier.

Vennligst vær oppmerksom på at denne Personvernerklæringen ikke gjelder når du bruker funksjonene i din konto for sosiale medier. Din bruk av disse funksjonene reguleres av personvernerklæringer og andre vilkår angitt av selskapene som tilbyr tjenestene.

HVORFOR SAMLER VI INN DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Våre formål

Vi behandler dine personopplysninger for følgende formål:

A)Av hensyn til vårt avtaleforhold

 • For å tilpasse din opplevelse av Tjenesten basert på din bruk og din brukeratferd slik at vi kan levere innhold som er mest mulig interessant for deg på rett sted og til rett tid;
 • For å gjøre det mulig for deg å bruke våre applikasjoner i sosiale medier, dersom du har valgt å åpne for slik bruk i dine kontoinnstillinger. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, å bruke Facebook til å autentisere din pålogging;
 • For å varsle deg om endringer i våre Tjenester;
 • For å gjennomføre brukerundersøkelser og -tester med sikte på å forbedre din opplevelse av våre Tjenester;
 • For å gi deg tilbud, nyheter, informasjon, produkter eller tjenester som du har bedt om.

B)For våre berettigede formål

 • For å tilpasse reklame slik at den er mer relevant for deg;
 • For å gi annonsører rapporter på aggregert nivå som viser hvilke målgrupper de har nådd ut til med sine kampanjer;
 • For å gjennomføre analyser på aggregert nivå for å forbedre våre produkter og tjenester;
 • For å dele dine opplysninger med andre selskaper i NENT-konsernet der dette er nødvendig for administrative formål eller for å tilby våre Tjenester til deg;
 • For å bruke IP-adresser, enhetsidentifikatorer eller annen informasjon som er nødvendig for å sperre for ødeleggende bruk av Tjenestene, for å beskytte våre Tjenester eller for å håndheve våre brukervilkår;
 • For å forbedre Tjenestene, identifisere sikkerhetbsrudd og sikre dine brukerdata basert på loggfiler;
 • For å fremskaffe informasjon i forbindelse med fusjoner og oppkjøpsprosesser, eller for formål som gjelder forretningsdrift eller strategisk ledelse;
 • For å kunne gi deg tilbud, nyheter, produkter eller tjenester som vi tror kan være av interesse for deg og for å skreddersy reklame slik at den svarer til dine sannsynlige interesser;
 • For analyse- og statistikkformål med sikte på å forbedre Tjenestene;
 • For å fastslå, håndheve eller forsvare oss mot rettslige krav.

C)For markedsføringsformål

 • For å sende deg direktemarkedsføring via e-post eller sms dersom du har samtykket til dette. Slik markedsføring kan inneholde tilbud, nyheter eller informasjon som gjelder våre Tjenester. Merk at du når som helst kan slutte å motta slik markedsføring ved enten å endre kontoinnstillinger eller klikke på lenken i den enkelte markedsførinshenvendelse.
 • D)Vi kan også behandle dine personopplysninger dersom og i den utstrekning dette er nødvendig for å oppfylle forpliktelser etter lov eller forskrift eller for å etterleve pålegg fra kompetent myndighet.

Hva er det rettslige grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger?

Behandlingen av personopplysninger for de formål som er beskrevet under:

 • -punkt (A) er nødvendig for inngåelsen og vår oppfyllelse av våre forpliktelser etter vår avtale med deg;
 • -punkt (B) er nødvendig for å ivareta vår berettigede interesse i å utvikle, administrere, beskytte og markedsføre våre Tjeneser, samt fra et forretnings- og strategiperspektiv;
 • -punkt (C) vil kun finne sted dersom vi har fått ditt samtykke til behandlingen; og
 • -punkt (D) er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser.

Er det obligatorisk å gi fra seg personopplysninger?

Personopplysninger som vi ber deg om å oppgi, og som er markert som ”obligatorisk” på noen måte, for eksempel ved bruk av *-symbolet, er påkrevd for at vi skal kunne tilby våre Tjenester (av regulatoriske, avtalemessige, administrative, tekniske eller lignende årsaker). Noen av personopplysningene kan likevel bare være påkrevd dersom du ønsker å aktivere særskilte deler av Tjenesten eller benytter deg av eller ber om tilgang til visse ressurser, tilbud, kampanjer, programmer eller lignende fra oss eller våre partnere. Dette vil det bli opplyst om før slike opplysninger samles inn fra deg.

HVEM KAN VI DELE DINE PERSONOPPLYSNINGER MED?

Overføringer innenfor samme konsern

Vi kan dele dine personopplysninger med andre selskaper i NENT-konsernet der dette er nødvendig for administrative formål eller for å tilby våre Tjenester til deg. Dersom du har samtykket til det kan vi også dele dine personopplysninger med selskaper i NENT-konsernet for markedsføringsformål. NENT-selskaper som får tilgang til dine personopplysninger vil behandle dem på måter som overensstemmer med denne Personvernerklæringen.

Partnere, sponsorer og annonsører

Vi kan dele dine personopplysninger med våre partnere og annonsører dersom du deltar i konkurranser eller brukerundersøkelser på Tjenestene og ellers der du har bedt om det eller samtykket til at vi gjør det.

Som beskrevet over kan vi også benytte aggregert informasjon til å overvåke bruk av våre Tjenester for å hjelpe oss med å forbedre og utvikle Tjenestene, og vi kan dele slik aggregert informasjon med tredjeparter som for eksempel innholdspartnere og annonsører. Slik aggregert informasjon inneholder ikke personopplysninger og kan ikke knyttes til deg.

Tredjeparter for sikkerhetsformål eller andre berettigede formål

Vi kan også dele dine personopplysninger med tredjeparter dersom vi har rimelig grunn til å tro at dette er nødvendig:

 • for å etterleve rettslige forpliktelser som for eksempel rettslige kjennelser og myndighetsbeslutninger eller som hjemlet i lov;
 • for å beskytte vår eiendom, våre rettigheter eller våre kunder og ansattes sikkerhet;
 • for å beskytte mot uautorisert, skadelig, støtende,uredelig eller ulovlig bruk av eller abonnement på våre Tjenester og for å beskytte våre nettverk, Tjenester, enheter og brukere fra slik bruk;
 • for å fremme eller forsvare oss mot klager eller rettslige krav i rettsprosesser, administrative prosesser eller lignende;
 • for å vurdere kredittrisiko, for rapporteringsformål eller for å få betaling for våre Tjenester;
 • som ledd i fusjons- og oppkjøpsprosesser såfremt den aktuelle selger eller kjøper forplikter seg til å behandle dine personopplysninger på en måte som er forenlig med vår Personvernerklæring;
 • til eksterne revisorer og myndigheter.

Eksterne leverandører

Vi kan bruke eksterne leverandører til å utføre tjenester som infrastruktur- eller IT-tjenester (inkludert men ikke begrenset til datalagring), behandle kreditt- og debetkorttransaksjoner, tilby kundeservice, samle inn gjeldsanalyse samt forbedre data, behandle kundeforespørsler og utføre andre former for statistisk analyse. Slike tredjeparter kan få tilgang til dine personopplysninger i sin utførelse av tjenestene, men vil kun ha tillatelse til å behandle dem på våre vegne og i samsvar med våre instruksjoner.

TILGANG TIL ANDRE NENT-NETTSTEDER

For å få tilgang til våre Tjenester vil du bli bedt om å logge inn med e-postadresse og passord eller ved hjelp av en konto for sosiale medier. Når du kobler deg til Viafree eller en annen tilkoblet tjeneste som er del av NENT-felleskapet kan du også få tilgang til andre nettsteder innenfor felleskapet. For å kunne benytte deg av de enkelte nettsidene eller tjenestene må du likevel akseptere disses generelle vilkår, personvernerklæring og cookie policy, som kan være annerledes enn de som er oppgitt her. Ditt brukernavn og passord for Tjenesten brukes for å bekrefte at du er bruker av en av våre nettsider, og vil bli brukt til å verifisere din identitet hver gang du logger inn på en av tjenestene. Denne informasjonen kommer ikke til å deles utenfor NENT-konsernet annet enn i de tilfeller som er beskrevet i avsnittet ”Hvem kan vi dele dine personopplysninger med”.

HVOR BEHANDLER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Personopplysningene vi innhenter fra deg vil kunne bli overført og lagret på et sted utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), inkludert destinasjoner som ikke er gjenstand for beslutning fra Europakommisjonen om tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysninger. Opplysningene kan bli delt med andre selskaper i NENT-konsernet eller behandlet av personale som arbeider for oss eller en av våre underleverandører etablert utenfor EØS. Slikt personale kan for eksempel være involvert i å oppfylle din bestilling, betalingsformidling eller utførelse av kundeservicetjenester. Vi vil gjennomføre alle rimelige og nødvendige tiltak for å sikre at dine personopplysninger blir behandlet sikkert og i tråd med denne personvernerklæringen, og har iverksatt passende sikkerhetstiltak for å beskytte dem. Dersom du ønsker ytterligere informasjonom eller kopi av disse tiltakene ber vi deg kontakte oss ved å bruke kontaktinfo nederst i dokumentet.

HVOR LENGE LAGRER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Vi vil ikke lagre dine personopplysninger lenger enn vi anser nødvendig for å oppfylle formålene som er beskrevet over i avsnittet ”Hvorfor behandler vi dine personopplysninger”. Etter dette vil vi slette eller i noen tilfeller anonymisere dine personopplysninger. Vi foretar jevnlige gjennomganger for å avdekke om vi har lagrede personopplysninger som skal slettes. Ettersom vi behandler dine personopplysninger for ulike formål, vil det likevel variere hvor lenge vi lagrer dine opplysninger.

Lagring av personopplysnigner vil typisk skje:

Type opplysninger Hva er det? Lagringsperiode
Brukerdata Brukerdata inkluderer informasjon om hvordan du bruker og navigerer på Viafree-tjenesten og hva slags innhold du har sett på til hvilket tidspunkt. Til du sletter kontoen (behandles i 5 år)
Svar på undersøkelser Dette inkluderer insformasjon om dine svar på spørsmål i ulike undersøkelser som distribueres av Viafree og angår tjenesten. 2 år
Registrerings-informasjon for brukervennlighets-testing Informasjon som du oppgir når du viser interesse for å delta i Viafree brukervennlighetstesting. 3 måneder
Kundeservice-opplysninger Informasjon som du oppgir når du er i kontakt med Viaplas kundeservice, og taleopptak som brukes for opplæringsformål. 3 år (sakslogger og tekstsamtaler)

1 måned (tale-opptak)

Kontoopplysninger Kontoopplysninger inkluderer informasjon om din brukerkonto slik som brukernavn og passord. Til du sletter kontoen
Crash logs/loggfiler Informasjon om feil og krasj, som brukes til å finne og rette feil. 3 måneder

Etter 4 år uten aktivitet på din brukerkonto (ingen innlogginger på Viafree-tjenesten) vil vi kontakte deg og spørre om du ønsker å beholde din Viafree-konto ved å logge deg på tjenesten. Dersom du velger å ikke gjøre dette vil din brukerkonto bli slettet.

HVORDAN BESKYTTER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Å beskytte dine personopplysninger er viktig for oss. Alle personopplysninger du oppgir til oss lagres på sikre servere, og vi benytter omfattende tiltak for å beskytte mot tap, misbruk, uatorisert tilgang, endring, offentliggjøring eller ødeleggelse av dine personopplysninger.

Selv om vi arbeider hardt for å beskytte dine personopplysninger kan vi ikke garantere at dette vil hindre ethvert uautorisert forsøk på å få tilgang til, bruke eller offentliggjøre opplysningene. Vi har sikkerhets- og responsplaner for å håndtere eventuelle fysiske eller tekniske hendelser raskt og på best mulig måte for å begrense negative virkninger av slike hendelser.

HVORDAN KAN DU FÅ TILGANG TIL DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Vi forstår at du fra tid til annen kan ha behov for ytterligere informasjon fra oss vedrørende dine personopplysninger og hvordan disse behandles, eller at du kan ønske å oppdatere eller korrigere opplysningene du har gitt oss. Derfor har du blant annet følgende rettigheter:

 • Rett til å få tilgang til dine personopplysninger: du har rett til å få informasjon fra oss om hvorvidt vi behandler personopplysninger om deg og, dersom det er tilfellet, å få tilgang til personopplysningene og informasjonen.
 • Rett til korrigering: dersom du finner at personopplysninger vi behandler om deg er feil eller unøyaktige har du rett til å kreve at vi korrigerer slike personopplysninger.
 • Rett til sletting (rett til å bli glemt): i visse tilfeller, for eksempel der dine personopplysninger har blitt behandlet uten lovlig grunnlag eller der du har trukket tilbake samtykke til behandlingen (der behandling er basert på samtykke), har du rett til å kreve at vi sletter dine personopplysninger.
 • Rett til begrensning av behandling: i visse tilfeller, for eksempel der du bestrider riktigheten av dine personopplysninger eller der du har protestert mot våre berettigede formål ved behandlingen av dine opplysninger, har du rett til å kreve at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger inntil en løsning er funnet.
 • Rett til å protestere mot behandling: i visse tilfeller, for eksempel dersom du bestrider at vi har et berettiget formål ved behandlingen av dine perosnopplysninger, har du rett til å protestere mot behandling av personopplysninger av grunner knyttet til din særlige situasjon.
 • Rett til dataportabilitet: dersom behandlingen av dine personopplysninger utføres automatisk og er basert på samtykke eller for å oppfylle vårt avtaleforhold har du rett til å kreve at vi gir deg tilgang til personopplysninger i et maskinlesbart format for overføring til en annen behandlingsansvarlig.
 • Rett til å klage til tilsynsmyndigheter: Du har rett til å fremme klage vedrørende vår behandling av dine personopplysninger til din kompetente tilsynsmyndighet.

Dersom vår behandling av dine personopplysninger er basert på samtykke har du rett til å trekke slikt samtykke tilbake når som helst. Tilbakekall av samtykke vil likevel ikke påvirke behandlingen vi har foretatt basert på samtykket før det ble tilbakekalt. Tilbakekall av samtykke gjøres ved å kontakte oss, eller ved å oppdatere innstillingene i våre Tjenester der dette er mulig.

Vennligst kontakt oss ved å bruke kontaktinformasjonen nederst i dokumentet for å utøve rettighetene angitt over. Vi vil gjøre kommersielt forsvarlige bestrebelser for å svare på din henvendelse innen 30 dager fra vi mottar den. Dersom vi ikke er i stand til å besvare henvendelsen i løpet av 30 dager vil vi gi deg beskjed om dette, om grunnen til forsinkelsen og om når du kan forvente svar på din henvendelse.

Vær oppmerksom på at du kan endre dine kontaktpreferanser på siden ”Min konto” dersom du ikke ønsker å motta visse typer informasjon fra oss. Du kan også gjøre dette når som helst ved å kontakte oss på support@viafree.no.

ENDRINGER I DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

Denne Personvernerklæringen kan endres fra tid til annen. Du bør derfor forsikre deg om at du jevnlig setter deg inn i seneste versjon av Personvernerklæringen. Vi vil publisere enhver endring i Personvernerklæringen her. Dersom endringene er vesentlige vil vi varsle deg tydelig, for eksempel via e-post. Dersom vi endrer Personvernerklæringen på en måte som påvirker hvordan vi bruker dine personopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på hvilke muligheter du har som konsekvens av endringene. Vi vil også oppbevare tidligere versjoner av Personvernerklæringen i et arkiv slik at du kan gjøre deg kjent med disse.

KONTAKT OSS

Personvernombud for Viafree kan kontaktes via e-post til dpo@nentgroup.com.

Spørsmål, kommentarer og forespørsler vedrørende denne personvernerklæringen sendes til:
support@viafree.no.

Vår virksomhet er regulert av lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven).

Mars 2019